Xuất khẩu nông nghiệp đạt kỷ lục mới: 33 tỷ USD

Xuất khẩu nông nghiệp đạt kỷ lục mới: 33 tỷ USD