Việt Nam nhận 1,7 triệu USD từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã quyết định tài trợ số tiền 1,7 triệu USD cho Việt Nam nhằm xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời tăng cường bán lợn Hoa Kỳ vào châu Á. Khoản tiền này được trao thông qua Dịch vụ Động vật Nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Theo chia sẻ của CEO Trung tâm Thông tin Sức khoẻ lợn SHIC, sản xuất thịt lợn là một lĩnh vực kinh doanh toàn cầu. Thông qua lần hợp tác này sẽ đều mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam xác định nguồn bùng phát dịch, xác nhận việc sử dụng thuốc ở lợn và tìm cách phân lập virus trên một vùng, tránh dịch bệnh lây lan, cải thiện việc làm sạch và khử trùng. Điều này sẽ giúp các trang trại có thể phụ hồi ngay khi an toàn khỏi dịch, cũng như đánh giá rủi ro xuyên biên giới đồng thời quản lý rủi ro với dịch bệnh xuyên biên giới.

Dự án khắc phục tả lợn châu Phi sẽ xoay quanh các hoạt động liên quan tới sức khoẻ lợn, thu thập phân tích mẫu bệnh. Điều này cũng sẽ được Hội đồng sản xuất thịt lợn quốc gia Hoa Kỳ (NPPC) hỗ trợ cùng với sự tham gia của SHIC, Uỷ ban Thịt lợn Quốc gia (NPB), Hiệp hội Thú y Hoa Kỳ (AASV) và USDA.

Theo kế hoạch giữa hai bên, trong giai đoạn đầu, các tổ chức Hoa Kỳ sẽ cuộc gặp cùng các bên liên quan tại Việt Nam. Tiếp đó, các bên sẽ đào tạo lực lượng thú y Việt Nam về phòng chống và kiểm soát tả lợn châu Phi, xây dựng năng lực nòng cốt cho đội ngũ thú y địa phương để tiến đến các hoạt động thực tiễn liên quan tới tả lợn châu Phi.