Trồng rau an toàn mang lại nguồn thu đáng nể

Trồng rau an toàn mang lại nguồn thu đáng nể

Sau 2 năm kể từ khi nhận được danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục có nhiều thay đổi tích cực. Năm 2010, toàn huyện chỉ có 1 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã thì đến nay con số này đã tăng lên 15 tổ hợp tác, 15 hợp tác xã và hàng chục trang trại chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 67 cơ sở được cấp giấy chứng nhật VietGAP… Tất cả là nhờ sự đầu tư mạnh mẽ trong việc ứng dụng phương thức sản xuất mới, đặc biệt là việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo nhu cầu thị trường đang dần dần thay đổi cách thức sản xuất truyền thống ở tại địa phương.

Trồng rau an toàn mang lại nguồn thu đáng nể

Nhìn chung, các hộ gia đình tại đây đều chọn hướng sản xuất rau công nghệ cao bởi hệ thống giao thông địa phương đã cơ bản hoàn thiện, dịch vụ hậu cần phục vụ nghề nông đã đáp ứng tới chân ruộng, người nông dân được hướng dẫn chi tiết về cách sản xuất mới. Ngoài ra, các cơ quan ban ngành còn hỗ trợ nhân dân thành lập tổ liên kết để tiêu thụ sản phẩm vào các kênh phân phối lớn, từ đó mang đến giá trị hàng hoá cao.

Huyện Đơn Dương vốn có thế mạnh về nông nghiệp, trung bình hàng năm, giá trị sản xuất đất nông nghiệp đều tăng trưởng ổn định. Giá trị thu nhập trong tái cơ cấu sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao cũng đạt bình quân từ 250-300 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần từ năm 2010 đến nay. Đây là những đòn bẩy tích cực cho sự phát triển của địa phương này nói riêng và toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung.