TP.HCM đào tạo 3.000 lao động nông nghiệp công nghệ cao

TP.HCM đào tạo 3.000 lao động nông nghiệp công nghệ cao