Tổng kết tình hình nông nghiệp 3 tháng đầu năm

Tổng kết tình hình nông nghiệp 3 tháng đầu năm

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ nông nghiệp, tính đến trung tuần tháng Ba, cả nước đã gieo trồng được 3,063,2 nghìn ha lúa đông xuân, tương đương 99,4% cùng kỳ năm trước, cụ thể: Các địa phương phía Bắc đạt 1.091,2 nghìn ha, tương đương 97,9%; phía Nam đạt 1.972,0 nghìn ha, tương ứng 100,2%.

Tổng kết tình hình nông nghiệp 3 tháng đầu năm

Tình hình gieo cấy lúa đông xuân tại các địa phương phía Bắc cũng cơ bản hoàn thành, hiện còn một phần nhỏ diện tích ở khu vực miền núi phía Bắc do ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại đầu vụ nên vẫn đang tiếp tục được gieo cấy.

Khu vực phía Nam, lo ngại tình trạng nắng hạn và xâm nhập mặn tại vùng cuối nguồn nước ngọt nên bà con không xuống giống dẫn đến diện tích gieo trồng lúa vùng đông xuân tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.573,7 nghìn ha. Các vùng Kiên Giang, Bến Tre cũng trong tình trạng tương tự.

Theo báo cáo tổng quát, diện tích gieo trồng toàn vùng đạt 197,3 nghìn ha, tăng 9,3 nghìn ha so với vụ lúa mùa trước; năng suất ước tính đạt 46,1tạ/ha, tăng 7,4 tạ/ha; sản lượng đạt 909,6 nghìn tấn, tăng 182,8 nghìn tấn. Vụ lúa năm nay tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt kết quả khả quan hơn so với vụ lúa mùa năm trước do nước trên thượng nguồn đổ về sớm hơn, mưa nhiều nhờ đó làm tăng trữ lượng nước ngọt, giúp bà con nông dân chủ động tăng diện tích gieo sạ lúa mùa.

Về tình hình chăn nuôi gia súc trong quý I gặp khó khăn do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài hồi đầu năm. Tình hình chăn nuôi trâu giảm 0,5% so với năm trước trong khi đàn bò tăng 2,8%. Chăn nuôi lợn tiếp tục giảm do giá thịt lợn hơi giảm từ sau Tết, người nuôi không có lãi nên quy mô đàn giảm mạnh. Đàn lợn cả nước tháng Ba giảm khoảng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt do dịch bệnh được kiểm soát, giá bán ổn định, tăng 6,6% so với năm 2017. Các dịch bệnh như H5N1, dịch tai xanh, lở mồm long móng cơ bản được khống chế.