Tổng kết các sự kiện nông nghiệp nổi bật năm qua

1. Truyền hình về Nông Nghiệp Sạch thực tế
Kênh truyền hình “Nông Nghiệp Sạch” thực tế ra mắt vào tháng 10 năm 2016 với mục đích giới thiệu và phổ biến các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch cho nông dân cả nước, cổ vũ phong trào, định hướng nền nông nghiệp sạch, cung cấp lương thực sạch cho người tiêu dùng.
2. Cung cấp gói vốn 50-60 nghìn tỷ đồng cho công nghệ cao áp dụng trong nông nghiệp

Tháng 12/2016, Thủ tướng quyết định cấp gói vốn 50-60 tỷ đồng cho công nghệ cao áp dụng vào nông nghiệp. Ngoài ra, chính phủ cũng đưa ra nhiều dự luật quan trọng đối với nông nghiệp như luật chăn nuôi, luật trồng trọt, luật thủy lợi – thủy sản chủ trương tạo sự đột phá và phù hợp với bối cảnh kinh tế hội nhập.

3. Năm khởi nghiệp nông nghiệp bùng nổ
Trong năm qua, có tới hơn 1000 doanh nghiệp và các các tập đoàn lớn đầu tư triển khai các dự án nông nghiệp lên tới hàng triệu đô la. Số vốn FDI đầu tư cho lĩnh vực này cũng được ghi nhận là 3.72 tỷ USD.

4. 4.000 chuỗi cung cấp nông sản an toàn trong năm qua

Năm qua Bộ Nông nghiệp đã phối hợp triển khai 4000 chuối cung cấp thực phẩm nông sản an toàn với các doanh nghiệp và tập đoàn sản xuất nông nghiệp.
5 . Vinamit nhận chứng chỉ canh tác và chế biễn hữu cơ theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ

Năm 2016, Vinamit đã đạt được giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và Liên Minh EU. Các chứng nhận này được xem là bước đệm lớn giúp đưa nông sản Việt Nam có thể xâm nhập vào các thị trường lớn và khó tính nhất hiện nay.