Thủ tục để làm sân bóng mini từ đất nông nghiệp

Nhiều người dân có đất ruộng nhưng không sử dụng và làm nông, nay muốn chuyển đổi đất để xây dựng sân bóng mini. Vậy thủ tục pháp lý để chuyển đổi mảnh đất như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu theo các thông tin được cung cấp sau đây.

 Với đất nông nghiệp, để có thể xây dựng sân bóng thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Theo Điều 30, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó quy định điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở, thì phải đáp ứng được những điều kiện như sau:

– Thứ nhất, vị trí mảnh đất phải có quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết là đất ở, hoặc có quy hoạch đô thị, hoặc có quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và phải được xét duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–  Thứ hai, mảnh đất chuyển mục đích sử dụng phải thỏa mãn được điều kiện về diện tích tối thiểu.

– Thứ ba, thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư quy định rõ tại Điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ. Hồ sơ xin chuyển bao gồm các giấy tờ: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản vẽ thửa đất. Hồ sơ được nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường ở địa phương của mảnh đất.

Về chi phí: tiền sử dụng đất sẽ được tính bằng 100% giá trị chênh lệch giữa giá trị tiền của đất ở trừ đi giá trị đất nông nghiệp đang sử dụng.