dự án lấn sông Đông Nai

Thông tin mới nhất về dự án lấn sông Đông Nai từ Bộ Tài nguyên & Môi trường

Vào ngày 10 tháng Tám, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố các thông tin liên quan đến dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (dự án lấn sông Đồng Nai). Theo thông tin được đưa ra, dự án này vẫn tiếp tục dừng cho đến khi UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra các quyết định đối với một số vấn đề theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

dự án lấn sông Đông Nai

Dự án lấn sông Đồng Nai do UBND tỉnh Đồng Nai quyết định đầu tư từ năm 2013, 2014 và bắt đầu tiến hành san lấp, lấn sông để tạo mặt bằng từ tháng 9/2014. Tuy nhiên, vào tháng 3/2015, UBND tỉnh đã yêu cầu dừng Dự án khi nhận được ý kiến phản đối từ dư luận và các nhà khoa học. Phó Thủ tướng đã có ý kiến yêu cầu Bộ Tài nguyên & Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, thu thập ý kiến từ các Bộ liên quan: Nông nghiệp và Phát triển Nông thông, Xây dựng, Giao thông vận tải nhằm bổ sung tính toán để đánh giá một cách cụ thể, định lượng chính xác các tác động của Dự án đối với sông Đồng Nai. Dựa trên kết quả đánh giá này, UBND tỉnh Đồng Nai phải đưa ra quyết định xử lý các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh phải đảm bảo quyết định không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sông Đồng Nai và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đưa ra.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai cũng sẽ được Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn, theo dõi và giám sát trong quá trình triển khai thực hiện, tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước, đặc biệt là đảm bảo dòng chảy lưu thông, phòng chốn sạt lở bờ, bãi sông và lập lành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông Đồng Nai.