Thành tựu đạt được từ chính sách tái cơ cấu nông nghiệp

Là một nước với người dân chủ yếu làm nông nghiệp, ngành nông nghiệp Việt Nam đang nỗ lực tái cơ cấu và phát triển theo hướng hiện đại để góp phần tạo nên sự phát triển kinh tế cho đất nước.

Có thể thấy, những năm qua, với chủ trương và chính sách tái cơ cấu nông nghiệp đã tạo nên những bước bứt phá và phát triển rất tích cực. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng mạnh, với dự ước đạt 41 – 42 tỷ USD trong năm 2019. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp hạn chế được những tồn tại, thách thức trong thời gian qua, cũng như phát triển những ưu điểm, lợi thế của ngành nông nghiệp Việt. Theo đó, đã có sự chuyển dịch tăng trưởng từ số lượng sang tập trung vào chất lượng và giá trị gia tăng; tăng những ngành hàng, sản phẩm có lợi thế và thị trường thuận lợi.

Trong các lĩnh vực thì thủy sản là lĩnh vực có sự thay đổi, bước tiến và thành tựu mạnh mẽ nhất. Các sản phẩm như tôm, cá tra… đã phát triển thành nhiều  sản phẩm giá trị gia tăng, giúp nâng cao chuỗi giá trị thủy sản. Các phụ phẩm của thủy sản được nghiên cứu tận dụng, trở thành đầu vào cho việc sản xuất ra các sản phẩm có giá trị cao.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ giảm diện tích trồng lúa sang trồng cây ăn trái tại các địa phương đặc biệt tại Đồng bằng Sông Cửu Long cũng tạo nên được nhiều kết quả tích cực, cho thấy hướng đi đúng đắn của nền nông nghiệp Việt.

Để có được những thành công trên, chính là nhờ sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng để có cơ chế chính sách hoàn thiện hơn, sự bứt phá, cố gắng của các thành phần kinh tế tham gia…Tất cả cùng tổng hòa cùng cố gắng, bắt tay xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và toàn diện.