Thành lập Trung tâm Phát triển nông nghiệp tại Hà Nội

Thành lập Trung tâm Phát triển nông nghiệp tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5681/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội. Theo đó, bằng việc hợp nhất 3 trung tâm: Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội và Trung tâm Giống thuỷ sản Hà Nội, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội ra đời và có trụ sở tại số 102, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông TP.Hà Nội. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở NN&PTNTT Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật trực tiếp chịu sự chỉ đạo và quản lý của Sở NN&PTNT Hà Nội.

Thành lập Trung tâm Phát triển nông nghiệp tại Hà Nội

Nhiệm vụ chính của đơn vị là thực hiện các công việc do Sở NN&PTNT Hà Nội, UBND TP giao về hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh tạo ra sản phẩm đảm bảo ATTP, gia tăng giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố.

Trung tâm có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc cùng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng kế hoạch – Tài vụ; Phòng Phát triển trồng trọt; Phòng Phát triển chăn nuôi; Phòng phát triển thuỷ sản.

Tổng số cán bộ công nhân viên gồm 119 biên chế viên chức, 21 lao động theo hợp động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng nhiệm vụ phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế của sở NN&PTNT do UBND Thành phố giao nhiệm vụ hàng năm.