Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Hà Nội và Fukuoka

Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Hà Nội và Fukuoka

Để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và 10 năm quan hệ hữu nghị hợp tác Hà Nội – Fukuoka (Nhật Bản), UBND TP Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo xúc tiến hợp tác nông nghiệp giữa TP Hà Nội và tỉnh Fukuoka.

Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Hà Nội và Fukuoka

Đây là cơ hội để giới thiệu chính sách và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của tỉnh Fukuoka tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm của Hà Nội đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp của Hà Nội hoạt động kinh doanh nông nghiệp; tìm hiểu tiềm năng, cơ hội hợp tác song phương trong việc xây dựng nông nghiệp công nghệ cao.

Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, TP Hà Nội và tỉnh Fukuoka nói riêng đã liên tục được vun đắp trên mọi lĩnh vực văn hoá, giáo dục – đào tạo…đóng góp vào sự phát triển của hai bên và phát triển mạnh mẽ dựa trên cơ sở tin tưởng vì lợi ích song phương.

Tiếp nối sự thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch giữa Nhật Bản với Hà Nội đầu năm 2018 và Biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa hai địa phương, hội thảo lần này là cơ hội lớn để doanh nghiệp hai bên chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới phát triển nông nghiệp cao theo hướng bền vững, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao hoà cùng xu thế chung của thế giới. Ngoài ra, thông qua diễn đàn, tỉnh Fukuoka cũng giới thiệu và trình bày kỹ thuật nâng cao độ an toàn nông sản, làm tăng năng suất, giảm lao động để xây dựng nền công nghệ cao và bền vững trong tương lai.