Tại sao nông nghiệp lại quan trọng?

Nông nghiệp là ngành có lịch sử lâu đời và vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống ngày nay. Vậy tại sao nông nghiệp lại quan trọng như thế nào?

Nông nghiệp rất quan trọng vì nó cần thiết để duy trì sự sống của con người và cả là động vật. Nông nghiệp cung cấp cho nguồn thực phẩm cần thiết để nuôi dưỡng dân số và để chính nó tiếp tục phát triển.

Theo trang web Nông nghiệp Vương quốc Anh, có một số xu hướng phát triển trong nông nghiệp. An ninh lương thực và tự cung tự cấp, chất lượng lương thực, nền kinh tế, môi trường và biến đổi khí hậu&đất được sử dụng để trồng hoa màu là tất cả những lĩnh vực mà nông dân đang làm để cải thiện cây trồng và cung cấp thêm thức ăn cho người dân.

An ninh lương thực và khả năng tự cung tự cấp liên quan đến khả năng cung cấp thực phẩm cho một khu vực không phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ các nơi khác trên thế giới. Chất lượng thực phẩm không chỉ là sở thích chủ quan của người tiêu dùng mà còn liên quan đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Ở một số nơi trên thế giới, việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp đang giảm, nhưng nông nghiệp vẫn là một lĩnh vực sử dụng nhiều người làm toàn thời gian hoặc bán thời gian. Nông nghiệp đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thu nhập ở các cộng đồng nông thôn. Trồng trọt là một ngành đã thích nghi với sự thay đổi của khí hậu và môi trường. Những người trồng trọt đã và đang thực hiện các kỹ thuật như tái chế chất thải nông trại và trả lại cho đất để tiết kiệm tài nguyên.

Tại sao nông nghiệp lại quan trọng?