Tag: nông nghiệp công nghệ cao

Vai trò của nông nghiệp công nghệ cao trong ngành nông nghiệp Việt Nam

Tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 3/01/2019, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra mục tiêu “ trong 10 năm nữa, nông nghiệp Việt Nam vào top 15 quốc gia phát triển.

Read More