Tag: côn trùng

Công nghệ Bt đã thay đổi sản xuất bông tích cực ra sao? (phần 2)

Công nghệ Bt giúp giảm các chuyến đi khắp cánh đồng với thuốc trừ sâu. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc từ nhiên liệu và thuốc diệt côn trùng. David Kern, phó giáo sư về bông và Jack Hamilton Regent’s Chairman về sản xuất bông tại.

Read More