Tag: chăn nuôi

Sai trái trong việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành sân bóng nhân tạo tại Hà Tĩnh.

Tại Việt Nam, đất nông nghiệp chiếm một phần lớn trong diện tích đất đai của cả nước và được giao cho người dân quản lý nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, là tư liệu sản xuất cho các việc trồng trọt, chăn nuôi hay trồng rừng..vv….

Read More