nông nghiệp hữu cơ

Sự khác nhau giữa nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch

Một trong những điều được người tiêu dùng quan tâm hiện nay là nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch có phải là một không? Về cơ bản, chúng đều là sản phẩm sạch, an toàn và truy nguyên được nguồn gốc nhưng khác nhau cơ bản về phương thức và điều kiện canh tác…

nông nghiệp hữu cơ

Theo đó, nông nghiệp hữu cơ được hiểu là sản xuất theo kiểu tự nhiên, truyền thống lâu đời của con người để tạo ra sản phẩm. Một sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ theo quy định của IFOAM thì giống trồng do con người chọn lọc, bảo quản mà có, tuyệt đối không sử dụng giống chuyển gen; đất trồng cũng không được sử dụng bất cứ loại phân hóa học, thuốc diệt cỏ hay diệt sâu bệnh thuộc dạng hóa học và sử dụng nước sạch hoàn toàn.

Còn nông nghiệp sạch vẫn cho phép người nông dân sử dụng tất cả các loại giống, kể cả giống chuyển gen, cho phép sử dụng phân hóa học, thuộc trừ sâu, trừ cỏ bằng hóa học nhưng phải trong mức độ nhất định. Theo quy định, sản phẩm sạch phải theo một hệ thống kết hợp kinh nghiệp và số liệu để chứng minh mức độ tồn dư của chất nào đó trong từng sản phẩm mà con người sử dụng liên tục cũng không thể gây độc hại đến con người hay loài vật. Cần lưu ý cả vấn đề về môi trường.

Tùy vào loại hình mà người sản xuất cần phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn để được phép tiêu thụ trong nước và quốc tế. Muốn đạt chuẩn các chất dinh dưỡng trong phạm vi cho phép, nông dân nên dần giảm thiểu tối đa số lượng sử dụng, đặc biệt là phân đạm.