Sơn La: Phê duyệt Quy hoạch bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La

Sơn La: Phê duyệt Quy hoạch bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La