Sơn La: Phê duyệt Quy hoạch bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La

Sơn La: Phê duyệt Quy hoạch bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La

UBND tỉnh Sơn La vừa công bố ban hành quyết định 3255/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La đến năm 2020, định hướng 2030. Tháng 6/2015, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án xác lập Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La và ngày 07/03/2016 đã quyết định thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La theo Quyết định số 511/QĐ-UBND.

Sơn La: Phê duyệt Quy hoạch bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La

Theo quyết định này, tỉnh sẽ quy hoạch bảo tồn, phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có tổng diện tích trên 15.806ha, nằm trên địa bàn 3 xã Ngọc Chiến, Nậm Păm và Hua Trai, huyện Mường La. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích trên 8.000ha; phân khu phục hồi sinh thái hơn 7.700ha; phân khu dịch vụ hành chính hơn 31ha.

Về cơ sở hạ tầng, tỉnh sẽ tiến hành xây dựng 8 chòi canh lửa rừng, làm mới 60 bảng tuyên truyền; đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy rừng như máy thổi gió, ống nhòm, cưa máy, áo chống nóng… Đồng thời cũng sẽ tiến hành quy hoạch hệ thống đường tuần tra rừng dài 30 km; xây mới 3 trạm bảo vệ rừng tại 3 xã; cắm 200 mốc ranh giới các phân khu và bên ngoài.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng như du lịch dã ngoại, cắm trại, quan sát thiên nhiên, tuyến thủy điện Sơn La – Nậm Păm – Ngọc Chiến với điểm du lịch sinh thái trọng tâm là xã Ngọc Chiến…

Tổng vốn đầu tư quy hoạch dự kiến hơn 53 tỷ đồng; trong đó 31 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các hạng mục đầu tư.