Sóc Trăng

Sóc Trăng đủ điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Sóc Trăng là tỉnh có nhiều nông sản nổi tiếng và tạo được nhiều thương hiệu như hành tím Vĩnh Châu, gạo thơm ngon, tôm nước lợ…được người dân cả nước ưa chuộng. Mỗi năm, các mặt hàng này cũng đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của Sóc Trăng trên 600 triệu USD, chiếm 95% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Thời gian vừa qua, tỉnh Sóc Trăng cũng thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và ít nhiều đã mang lại những hiệu quả, tính riêng năm 2016, tổng giá trị sản phẩm trồng trọt và thủy sản đạt bình quân 141 triệu đồng/ha.

Sóc Trăng

Riêng mặt hàng cây lúa, tỉnh cũng đang tập trung sản xuất các giống lúa chất lượng cao, lúa đặc sản; diện tích trồng lúa đang ngày được nhân rộng với 148.463 ha, chiếm 41,5% diện tích gieo trồng lúa trên toàn tỉnh.

Song song với đó, Sóc Trăng cũng là tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái khá lớn, với tổng diện tích gần 29.000ha, sản lượng thu được trên 198.000 tấn/năm. Để làm được điều đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã liên tục đầu tư cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để mang lại hiệu quả, từng bước một hình thành vườn cây ăn trái tập trung, tiêu biểu như bưởi da xanh, cam sành, vú sữa (Kế Sách); mãng cầu gai (Tx.Ngã Năm), xoài Đài Loan (Cù Lao Dung)…Đối với nhóm cây ăn trái luôn phát triển ổn định và là nguồn thu chủ yếu cho nhiều hộ kinh doanh tại đây.

Sóc Trăng cũng là địa phương có quy mô nuôi tôm công nghiệp lớn nhất Việt Nam với sản lượng ước tính 111.000 tấn/năm, hiện nay, tỉnh đang triển khai thực hiện một số mô hình có hiệu quả cao như nuôi tôm lúa (huyện Mỹ Xuyên), nuôi tôm 2 giai đoạn (thị xã Vĩnh Châu)…và một số dự án khác.

Giống như các tỉnh khác trên cả nước, Sóc Trăng đang tiến hành tổ chức, rà soát lại sản xuất theo hướng tập trung các nông sản chủ lực của tỉnh để tập trung đầu tư, đẩy mạnh thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên các lĩnh vực với mục tiêu sẽ đạt được nhiều thành tựu trong ngành nông nghiệp hơn nữa.