Sẽ xây dựng học viện bóng đá giữa Việt Nam và Argentina?

Sẽ xây dựng học viện bóng đá giữa Việt Nam và Argentina?