Sai trái trong việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành sân bóng nhân tạo tại Hà Tĩnh.

Tại Việt Nam, đất nông nghiệp chiếm một phần lớn trong diện tích đất đai của cả nước và được giao cho người dân quản lý nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, là tư liệu sản xuất cho các việc trồng trọt, chăn nuôi hay trồng rừng..vv… Đất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của nhân dân. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác phải được tuân thủ nghiêm túc theo đúng các quy định pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, khi được giao hàng nghìn m2 đất nông nghiệp với mục đích làm trang trại sản xuất rau, củ, quả, tuy nhiên thay vì sử dụng đất đúng mục đích chủ đầu tư lại đi góp vốn với người khác để dựng sân bóng nhân tạo trái phép trên khu đất này.

 Khu đất này có tổng diện tích là 44,942,2 m2 tại tại vùng vườn ngân sách thuộc thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Theo Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 18/9/2017, UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho Hợp tác xã Gia Bảo do ông Trần Đình Lý đứng đầu thuê với thời hạn 50 năm nhằm làm trang trại sản xuất rau củ quả. Dự án xây dựng trang trại bao gồm các hạng mục như: nhà điều hành, kho chứa vật tư, nhà sơ chế, nhà vệ sinh, đường điện nội bộ, hệ thống nhà lưới, nhà bảo quản rau và các hạng mục phụ trợ khác… Theo đó, vào tháng 3/2016, dự án sẽ được vận hành, khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, hiện nay, trên khu đất dự án lại bỗng nhiên xuất hiện 2 sân bóng mini, 1 nhà cấp 4 điều hành được sử dụng sai mục đích. Tại dự án cũng có đào ao, trồng cây ăn quả và cây keo tràm ở khu vực xung quanh.

Việc sử dụng hàng nghìn m2 đất nông nghiệp để xây dựng sân bóng nhân tạo cho thuê là việc làm trái quy định của pháp luật, cần được các cơ quan, ban ngành nơi đây làm rõ và xử lý nghiêm túc.