hội thảo Nông nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp Việt Nam nhận sự hỗ trợ của Australia

Vào ngày 27/7 vừa qua, Chính phủ Australia đã chính thức khởi động dự án “Lồng ghép vấn đề giới và hòa nhập xã hội vào nghiên cứu chuỗi giá trị nông nghiệp ở Việt Nam”. Theo đó, dự án sẽ tiến hành trong 18 tháng để nghiên cứu những định kiến giữa hai giới nam và nữ, tập trung chủ yếu tại vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ xác định cơ hội để áp dụng công nghệ hiện đại vào nông nghiệp. nâng cao năng lực nghiên cứu và tiến tới thiết lập một mạng lưới các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp trên toàn Đông Nam Á. Dự án này sẽ góp một phần xây dựng các can thiệp về ngành nông nghiệp toàn diện, qua đó sẽ hỗ trợ phụ nữ và các nhóm hiện chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ xã hội.

hội thảo Nông nghiệp Việt Nam

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay, hệ thống canh tác và chuỗi cung ứng nông nghiệp của Việt Nam và Đông Nam Á đang có nhức bước chuyển mình đáng kể. Cụ thể, mức độ thương mại hóa và hội nhập thị trường đang tăng lên rõ rệt, nhu cầu sử dụng công nghệ tiết kiệm sức lao động trong nông nghiệp ngày càng cao, mặc dù còn nhiều bất cập nhưng vai trò của người phụ nữ trong nông nghiệp đang được đề cao, chiếm 50% tổng số lao động nông nghiệp tại Việt Nam nhưng nam giới lại là đối tượng hưởng lợi chính. Bởi vậy, việc nghiên cứu dự án rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần xem xét tác động của các định kiến về giới và các quan hệ xã hội đối với nông hộ nhỏ, nếu làm chậm hoặc không làm sẽ khiến việc áp dụng các tiến bộ khoa học không đạt hiệu quả mong muốn và gia tăng sự bất bình đẳng giới.

Đây là dự án được sự tài trợ của Chính phủ Australia thông qua Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) trong giai đoạn 2016-2020. Dự án này sẽ được tiến hành cùng với 10 dự án khác của ACIAR với tổng số tiền đầu tư là 17 triệu đô la Úc.