Nông nghiệp là gì?

Nông nghiệp là việc trồng trọt trên đất để tăng trưởng cây trồng và chăn nuôi có hiệu quả. Người nông dân tham gia trực tiếp vào nông nghiệp bằng cách chuẩn bị đất, trồng cây, thu hoạch và chuẩn bị cho việc vận chuyển. Họ cũng mua cỏ khô, trồng cỏ và mua giống để chăn nuôi.

Từ nông nghiệp ra đời vào thế kỷ 15, nhưng quá trình canh tác đất đai để trồng lương thực đã tồn tại từ rất lâu đời. Những người nông dân ban đầu đã phát triển cây trồng và vật nuôi chủ yếu để nuôi sống gia đình và người dân địa phương. Ngược lại, nông nghiệp hiện đại bị chi phối bởi các doanh nghiệp lớn. Các gia đình nông dân tiêu thụ một số sản phẩm họ sản xuất ra, nhưng phần lớn trong số đó được bán ở các chợ địa phương hay thông qua các kênh phân phối quốc gia và toàn cầu.

Trong khi sản xuất nông nghiệp chiếm phần lớn chủ đề nông nghiệp, thì nông học cũng là một yếu tố quan trọng. Nông học là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu điều kiện đất đai và sản xuất cây trồng. Các nhà nông học tiến hành nghiên cứu tự nhiên và dựa trên phòng thí nghiệm để đánh giá cách các loại cây trồng khác nhau phát triển trong những điều kiện nhất định.

Các nhà nông học làm việc trong học viện, cho các tập đoàn tư nhân và cho các cơ quan nhà nước cung cấp tài trợ. Nghiên cứu mà họ phát triển và xuất bản giúp thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Máy móc, hạt giống, thuốc trừ sâu và hệ thống tưới tiêu đều là những yếu tố cốt lõi của nền nông nghiệp phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học.

Nông nghiệp là gì?