Những lợi ích mà cây trồng biến đổi gen mang lại cho nông nghiệp Việt Nam

Những lợi ích mà cây trồng biến đổi gen mang lại cho nông nghiệp Việt Nam

Hiện nay, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hay các giống lai tạo biến đổi gen đang là một trong nhiều vấn đề quan trọng được Nhóm công tác Nông nghiệp, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đề ra với Chính phủ.

Những lợi ích mà cây trồng biến đổi gen mang lại cho nông nghiệp Việt Nam

Trong 5 năm trở lại đây, đã có 51 hồ sơ thực phẩm và thức ăn chăn nuôi được nộp chờ phê duyệt, trong đó chỉ có 21 đơn được thông qua, còn 30 đơn khác vẫn đang phải chờ phê duyệt từ Bộ NN&PTNT.

Những đơn đang chờ phê duyệt bao gồm các sản phẩm như: 5 giống ngô, 5 giống hạt cải dầu, 8 giống đậu nành, 3 giống cỏ linh lăng và 9 giống cây khác.

Theo đánh giá, Việt Nam đang thiếu cơ hội then chốt để hiện thực hoá phát triển kinh tế thông qua ngành Nông nghiệp. Mặc dù tất cả đều đáp ứng yêu cầu quy định nhưng vẫn chưa nhận được sự phê duyệt từ Bộ trưởng.

Nếu như các loại cây trồng và hạt giống mới sẽ được phê duyệt đúng hạn sẽ giúp Chính phủ đạt được kế hoạch tái cấu trúc ngành nông nghiệp và tăng cường sản lượng, đồ bền vững của nông dân cũng như chuỗi cung ứng thực phẩm. Chính vì vậy, nhóm chuyên gia đang đề xuất đẩy nhanh tiến độ xem xét và phê duyệt đối với các giống lai biến đổi gen và thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Song song với đó, nhóm cũng cho rằng, việc phê duyệt 30 sản phẩm nêu trên cần phải xử lý sớm, đặc biệt việc nhập khẩu các sản phẩm chưa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật có thể bị hạn chế, dẫn đến thiệt hại đáng kể lâu dài đối với kinh tế Việt Nam cũng như với người tiêu dùng và kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu nông dân Việt Nam.