Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trong chương trình phối hợp ngành nông nghiệp và KH&CN

Trong cuộc họp gần đây nhất giữa hai bộ, thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ Trần Quốc Khánh đã xác định rằng cần phải triển khai được 6 nội dung trọng tâm và xác định rõ được kết quả cần phải đạt được để có thể hoàn thành sớm các mục tiêu đề ra.

chương trình phối hợp
chương trình phối hợp

Theo tổng kết từ trang Neuvoo, vào ngày 11/11/2016, chương trình phối hợp giữa hai bộ đã ký kết gồm 6 nhiệm vụ trọng tâm như sau:
– Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cà phê, sâm ngọc Linh vào danh mục sản phẩm quốc gia và tiếp tục lựa chọn thêm 3-5 sản phaamrtronjg điểm khác
– Triển khai 3-5 dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn
– Triển khai 6 cụm nhiệm vụ trọng điểm, trong đó ưu tiên các sản phẩm xuất khẩu
– Đầu tư và nâng cấp các phòng thí nghiệm để nghiên cứu các ứng dụng kỹ thuật mới
– Xây dựng vườn thực vật quốc gia, trung tâm nguồn gene thủy sản quốc gia
– Đầu tư 1-2 tổ chức KH&CN trực thuộc bộ NN&PT và phát triển

Tại cuộc họp vừa qua, vụ trưởng vụ KH&CN Nguyễn Đình Hậu cho biết, một số nhiệm vụ trọng tâm có thể triển khai được ngay. Với nhiệm vụ thứ nhất, ngoài cà phê và sâm Ngọc Linh, bộ nông nghiệp cũng đề xuất tôm vào danh mục sản phẩm quốc gia.
Bộ nông nghiệp đang yêu cầu bộ KH&CN lấy ý kiến thống nhất trước khi trình lên Thủ tướng chính phủ phê duyệt.
Ngoài ra, bộ KH&CN cũng đang cân nhắc lựa chọn cây hồ tiêu và cây thanh long và một trong những sản phẩm trọng tâm khác.
Sau buổi trao đổi, thứ trưởng Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đại diện cho hai bên thống nhất thêm các vấn đề về tiêu chuẩn và quy chuẩn đo lường sao cho chính xác, đồng thời cần xây dựng các khung chương trình và phân luồng nhiệm vụ sao cho hai Bộ có thể kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn nhất.