nền nông nghiệp tri thức

Hướng tới xây dựng nền nông nghiệp tri thức

Nền nông nghiệp của nước ta năm nay có nhiều khởi sắc và thuận lợi, tuy nhiên với mục tiêu đẩy mạnh nông nghiệp truyền thống thành nền nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn, trở thành mũi nhọn trong nền kinh tế thì còn phải phấn đấu và thay đổi nhiều hơn nữa.

nền nông nghiệp tri thức

Hiện nay, ở các quốc gia phát triển như Mỹ, chỉ có 1% dân số làm việc nông và được giao khoán cho dân số ở nông thôn và vùng ven đô. Nhưng họ vẫn đảm bảo cung cấp đủ nguồn lương thực trong nước và còn xuất khẩu một lượng nông sản lớn ra thị trường thế giới. Thu nhập bình quân của các hộ nông dân Mỹ rơi vào khoảng 81.637 USD mỗi năm (tương đường 1,6 tỷ đồng). Để đáp ứng được khối lượng trên, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đất nước này phải luôn được chuyên môn hóa cao độ. Đối chiếu với Việt Nam, với mức độ bê tông hóa cao, diện tích đất canh tác trong độ thị khá thấp do đó, xu hướng chuyên môn hóa trong nông nghiệp chưa được đề cao và quan tâm đúng mức.

Với sự “ưu ái” đặc biệt hiện nay của nhà nước đối với ngành nông nghiệp, chúng ta nên sớm có sự điều chỉnh trong hệ thống giáo dục và nghiên cứu nông nghiệp để có thể đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho riêng ngành này. Đặc biệt là cải thiện điều kiện làm việc theo hướng trọng dụng nhân tài cho các nhà khoa học trong trường đại học bằng nhiều cách, nên cử sinh viên hay chuyên gia trong nước đi dự hội nghị quốc tế thường xuyên để cập nhật thông tin của thế giới cũng như học hỏi kinh nghiệm của nước bạn…Sự thay đổi này cần nhất là sức mạnh tập thể để tạo ra tri thức và là động lực để thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp VN trong bối cảnh hội nhập thế giới như hiện nay.