Hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam: Ứng dụng công nghệ nano

Hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam: Ứng dụng công nghệ nano

Trên thế giới hiện nay, có nhiều quốc gia đang ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp. Đây được xem là hướng đi mới để phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, kinh tế và an toàn hơn. Việt Nam cũng đang hoà nhập với xu hướng chung của thế giới nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong tương lai.

Hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam: Ứng dụng công nghệ nano

Phú Thọ là địa phương đầu tiên đang áp dụng công nghệ mới này. Đây là nơi trồng thử nghiệm 1ha đậu tương sử dụng phân bón lá nano, mặc dù gieo hạt muộn, đất trồng không được chăm sóc kỹ càng nhưng cây đậu tương vẫn sinh trưởng tốt, năng suất cao và chất lượng tốt hơn hẳn so với những mùa vụ trước. Thời gian thu hoạch cũng được rút ngắn đáng kể, đồng thời theo chia sẻ của những người nông dân, phân bón lá nano cho chất lượng cây khoẻ, cây phát triển cao hơn so với cây đối chứng và tiết kiệm chi phí hơn hẳn so với các loại phân truyền thống khác.

Theo các chuyên gia, hạt nano vi lượng có vai trò như một yếu tố kích thích sinh học. Trong cây trồng có rất nhiều quá trình sinh hoá, ở điều kiện bình thường không xảy ra nhưng nếu có tác động của nguyên tố vi lượng có kích thước nano sẽ dễ dàng đánh thức tiềm năng và cây phát triển ở mức độ cao hơn. Khi bón phân qua lá, việc kết hợp thuốc phòng trừ sâu bệnh khá đơn giản ở giai đoạn cây con và hình thành quả. Tỷ lệ cho ra quả cao hơn so với cây đối chứng, quả chắc và tỷ lệ qủa ba hạt cũng nhiều hơn. Năng suất tăng hơn so với cây đối chứng 10% mặc dù điều kiện đã giảm 50% lượng phân đạm và kali.