Hạn hán gây ảnh hưởng đến nền nông nghiệp

Kể từ đầu mùa sản xuất Hè Thu cho đến nay, nắng nóng liên tiếp xảy ra tại khu vực Trung Bộ, đi cùng với sự thiếu hụt lượng mưa, dòng chảy nên đã gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ. Tổng lượng mưa từ đầu vụ Hè Thu 2019 đến nay thấp hơn so với trung bình những năm trước từ 5-15%. Dung tích các hồ chứa thuỷ lợi khu vực Bắc Trung Bộ đạt phổ biến từ 33-56% dung tích thiết kế, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 12%. Tương tự, các hồ chứa khu vực Nam trung bình đạt phổ biến từ 38-57% dung tích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 là 19% và cao hơn năm 2018 là 2%.

Trước tình hình nguồn nước thiếu thốn như hiện tại, các địa phương đã có phương án chủ động điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa. Các địa phương đã khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước, xây dựng kế hoạch cấp nước cụ thể cho từng vùng phục vụ của công trình thuỷ lợi. Trong giai đoạn hiện tại, không thực hiện gieo trồng vùng ngoài công trình thuỷ lợi phụ trách tưới hoặc vùng phụ trách tưới của công trình thuỷ lợi nhưng nguồn nước lại không bảo đảm phục vụ tưới cho cả vụ sản xuất.

Đối với phần diện tích lúa không có phương án cứu chữa, địa phương chủ động chuyển sang trồng lúa mùa hoặc các cây trồng khác tương tự như ngô, rau màu ngắn này, đánh giá lại những diện tích thường xuyên ảnh hưởng, chuyển đổi sang cây ngắn ngày, cay ăn quả kết hợp cùng việc tưới tiết kiệm. Đặc biệt, cần phải chú trọng xây dựng căn cơ thành vùng tập trung, tránh chuyển đổi tự phát không thành vùng hàng hoá.