Hai năm phấn đấu xây dựng 500 hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao

Hai năm phấn đấu xây dựng 500 hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao

Với tốc độ phát triển của nông nghiệp như hiện nay, theo Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn, mục tiêu đến năm 2020 cả nước sẽ có 500 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Trong số đó, 300 HTX sẽ phân bố tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá lớn như Đồng bằng Sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc, Tây Nguyên hay ven các đô thị lớn. Tối thiểu sẽ có khoảng 3 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng cao ở các địa phương khác.

Hai năm phấn đấu xây dựng 500 hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao

Ngoài ra, Cục cũng đề ra kế hoạch nâng giá trị sản lượng của các sản phẩm nông nghiệp sản xuất nhờ ứng dụng công nghệ cao tăng mức 5 lần so với hiện tại. Thu nhập bình quân trên mỗi đơn vị diện tích hay  đơn vị sản phẩm tăng từ 1,5 lên 3 lần so với các sản phẩm thông thường khác. Ngoài ra, phải có từ 30-40% số lượng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất gồm mô hình ứng dụng công nghệ tự động hoá, công nghệ sinh học trong nông nghiệp…

Hiện cả nước đang có 193 hợp tác xã nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, trong số đó có 155 hợp tác xã trồng trọt, lâm nghiệp, 18 hợp tác xã chăn nuôi và 20 hợp tác xã thuỷ sản. Các lĩnh vực sản xuất chủ yếu là rau, trái cây; giống cây trồng; hoa, nấm; chăn nuôi gà, lợn…chế biến và bảo quản các sản phẩm nông nghiệp.

Với những mục tiêu trên, chúng ta cần đẩy mạnh thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Vận động nông dân phát triển các chuỗi sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, đồng thời tăng cường mối quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã.