Gỡ vướng nông nghiệp công nghệ cao để hội nhập cùng thế giới

Thủ đô Hà Nội đang là địa phương đi đầu trong việc phát triển mạnh mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mặc dù đặc thù điều kiện đất đai nên hiện nay, các mô hình vẫn đang ở trong phạm vi nhỏ hẹp. Chính vì vậy, thành phố đã có chủ trương quy hoạch 9 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với mục tiêu sẽ sớm có nhiều đột phá trong thời gian tới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang là hướng đi tất yếu của nông nghiệp Hà Nội, đặc biệt khi tại đây có trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước. Chính vì vậy, thành phố đang khuyến khích các địa phương đầu tư mô hình ứng dụng công nghệ cao theo quy mô để phù hợp với nguồn lực và dễ nhân rộng…Sau đó từ từ tham khảo, rút kinh nghiệm để tìm cách thức xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở quy mô rộng rãi hơn. Bên cạnh các cơ chế, chính sách, ngành nông nghiệp Hà Nội cũng tập trung mạnh mẽ hơn vào phát triển sản xuất quy mô lớn gắn với lợi thế và thị trường; đẩy mạnh bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản

Nói về nguồn vốn cùng chính sách hỗ trợ của thành phố, kể từ đầu năm 2019, một số cơ chế bao gồm hỗ trợ đào tạo nghề, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường…Đây chính là động lực lớn và cũng là giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thu hú doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ hơn vào nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội và dần lan tỏa mạnh mẽ sang khắp các địa phương khác trên cả nước.