Giải thể 3.000 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém trên cả nước

Giải thể 3.000 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém trên cả nước

Tính đến hết tháng 10 năm 2018, Việt Nam có 13.152 HTX và 65.000 tổ hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có khoảng 7.700 HTX kiểu mới và 5.450 HTX kiểu cũ chuyển đổi theo luật.

Giải thể 3.000 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém trên cả nước

Đáng chú ý, số lượng HTX mới thành lập tăng nhanh mỗi năm, năm sau cao hơn năm trước. Doanh thu trung bình đạt 1,1 tỷ đồng/HTX/năm, cao hơn gấp 1,5 lần so với năm 2012 khi Quốc hội ban hành luật HTX mới.

Để đạt được những kết quả tích cực trên, cách đây 5 năm, Bộ NN&PTNN đã quyết định giải thể gần 3.000 HTXNN hoạt động yếu kém và thành lập các HTX kiểu mới.

Theo đánh giá, cả nước hiện có khoảng 795 HTXNN yếu kém cần phải giải thể. Việc thành lập các HTX kiểu mới và giải thể các HTX yếu kém đã giúp cho khu vực kinh tế tập thể đang ngày càng trở nên lành mạnh, hiểu quả hơn.

Trước năm 2012, Việt Nam chỉ có khoảng 10% HTX tham gia dịch vụ tiêu thụ nông sản cho nông dân, đến nay, tỷ lệ này đạt hơn 20,5%. Số các HTX nông nghiệp được đánh giá hoạt động có hiệu quả tăng 16% trong 4 năm. Dự kiến đến hết năm 2018, tỷ lệ HTX khá giỏi có thể đạt 50-55%.

Mặc dù vậy, bên cạnh sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTXNN vẫn đang còn tồn tại nhiều vấn đề khó khăn. Cụ thể như: quy mô về thành viên, vốn góp hay doanh thu, lãi của HTX vẫn còn nhỏ; hạ tầng phục vụ sản xuất đã bị xuống cấp và lạc hậu; đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn của HTX đang còn yếu kém…