Gần 2.000 doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp trong năm 2017

Gần 2.000 doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp trong năm 2017

Năm vừa qua, nông nghiệp Việt Nam phải gánh chịu nhiều hậu quả do thiên tai, bão lũ, các cuộc khủng hoảng do giá lợn…tuy nhiên nhìn chung, ngành này vẫn có sự tăng trưởng với 3% và xuất khẩu đạt mức kỷ lục mới 37 tỷ USD. Đây là một con số lớn; thặng dư tuyệt đối của ngành đạt con số 8,55 tỷ USD, vượt năm ngoái hơn 1 tỷ USD.

Gần 2.000 doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp trong năm 2017

Trong số đó, có nhiều ngành hàng xuất khẩu cán mốc kỷ lục mới như thuỷ sản, gỗ đều đạt 8 tỷ USD, ngành rau quả đạt 3,45 tỷ USD vượt trên cả mặt hàng lúa gạo.

Với những tín hiệu khả quan như trên, các doanh nghiệp cần phải tiếp tục tổ chức sản xuất theo nguyên tắc chung là chuỗi giá trị tất cả các nhóm ngành hàng, bao gồm những ngành hàng chủ lực quốc gia, nhờ đó mới tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng này.

Bên cạnh đó, vẫn có những hạn chế tồn tại. Đó là khâu phát triển vùng nguyên liệu tập trung, chế biến sâu, xúc tiến mở rộng thị trường chưa được chú trọng. Ngành hàng rau quả thực tế dư địa thị trường thế giới còn rất lớn, tổng thương mại về rau quả là 270 tỷ USD nhưng tổng thương mại lúa gạo toàn cầu chỉ đạt 36 tỷ USD. Việt Nam đang có 22 triệu tấn rau củ nhưng chỉ 9% trong số đó đã được chế biến. Quy hoạch vùng nguyên liệu, chế biến yếu khiến năng lực xuất khẩu của nước ta bị giảm mạnh.

Trong năm 2018, công tác chế biến sẽ tập trung mạnh vào đầu tư với 5-6 nhà máy ở 6 vùng kinh tế trọng điểm. Dự kiến công suất các nhà máy này khi đi vào hoạt động đầu năm 2019 là 1 triệu tấn, tương ứng với công suất của 142 nhà máy đang có hiện nay.