nông nghiệp Việt Nam

Đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư, kinh doanh

Nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2026, theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ bãi bỏ 118 điều kiện đầu tư, kinh doanh với mục đích thực hiện cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh.

nông nghiệp Việt Nam

Theo đó, Bộ đề xuất sửa đổi và bổ sung 4 nghị định dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý II/2018. Riêng với 2 Pháp lệnh và 3 Nghị định có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ được sửa đổi và bổ sung theo tiến độ của chương trình xây dựng Luật và Pháp lệnh của Quốc hội.

Trong năm nay, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã liên tục tổ chức và rà soát sâu hơn đối với 508 thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực, bãi bỏ 81 TTHC, đơn giải hóa 205 TTHC. Nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hơn nữa các TTHC, Bộ dự kiến sẽ đề xuất sửa đổi và bổ sung 13 văn bản do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, bao gồm cả việc xây dựng thêm 10 văn bản trong Quý I/2018.

Với các quy định được sửa đổi, thời gian để kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu sẽ rút ngắn từ 5-7 ngày làm việc xuống còn 8 giờ/1 lô hàng tiết kiệm cho doanh nghiệp 15-20% chi phí.

Với hạng mục kiểm dịch thực vật, thời gian giải quyết đã được rút ngắn từ 24 giờ xuống còn 4 giờ với hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường hàng không và không được phép quá 10 giờ đối với đường biển.

Đối với các loại phí, lệ phí cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành cũng được rà soát và cắt bỏ lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 9,5 tỷ đồng tiền chi phí…