Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp

Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến nay cả nước có khoảng 1% tổng số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với số vốn chiếm 3% tổng giá trị đầu tư của các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh cả nước.

Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp

Trong giai đoạn 2015-2017, cả nước chỉ có 23 địa phương thu hút được 64 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tập trung chủ yếu là các dự án của doanh nghiệp đăng ký thêm. Tuy vậy, giá trị kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản toàn ngành trong thời gian qua lại liên tục tăng, từ 30 tỷ USD năm 2016 lên đến 36 tỷ USD vào năm 2017. Điều này đã phản ánh sự gia tăng có hiệu quả của các dự án mà doanh nghiệp đang tập trung đầu tư để phục vụ chế biến, xuất khẩu các mặt hàng nông sản.

Vấn đề được Bộ Nông nghiệp và Nông thôn phát triển ưu tiên hàng đầu hiện nay là thu hút doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn. Tuy nhiên, nói đến hành lang pháp lý còn khiến nhiều người e ngại. Hệ thống thủ tục rắc rối, lằng nhằng. Ví dụ đơn giản, nếu muốn đầu tư vào một số lĩnh vực nhẹ nhàng như trồng trọt, trước hết phải có quy hoạch, đánh giá tác động môi trường rồi xin cấp phép khai thác nước ngầm để tưới cây, thêm một lần nữa xin giấy phép để xả thải…

Vì vậy, để thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, điều quan trọng hàng đầu là tạo ra cơ chế pháp lý vững chắc. Các Bộ, ngành, địa phương cần mở rộng đối tượng điều chỉnh, quy định công bố công khai quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và các chính sách liên quan phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ…từ đó thu hút các doanh nghiệp đầu tư, gắn bó lâu dài với nông nghiệp, nông thôn.