Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao