Công nghệ Bt đã thay đổi sản xuất bông tích cực ra sao? (phần 1)

Kể từ năm 1996, nông dân trồng bông đã được tiếp cận với công nghệ Bt, công nghệ mà họ cho rằng đã mang lại năng suất cao hơn, ít phải đi lại với máy phun hơn và tăng côn trùng có ích trên cánh đồng của họ.

Điều này đã xảy ra như thế nào? Đầu tiên chúng ta cần biết thông tin về công nghệ Bt. Khi côn trùng tiêu thụ thực vật, chẳng hạn như bông, có protein Bt, các protein này sẽ xâm nhập vào cơ thể côn trùng và giết chúng trong ruột. Do đó, nông dân không phải phun thuốc theo phản ứng, xảy ra sau khi côn trùng đã ăn hết trái và trái, làm giảm năng suất. Thay vào đó, họ thực hiện biện pháp bảo vệ nằm trong thực vật, điều này vừa làm giảm nhu cầu phun thuốc vừa giảm khả năng thất thoát năng suất. Đó là một sự thay đổi lớn. Trước khi công nghệ bông Bt ra đời, côn trùng có thể gây hại nghiêm trọng, khiến nhiều nông dân phải phun thuốc nhiều lần để bảo quản bông của họ.

Công nghệ Bt gây ra ba thay đổi lớn trong sản xuất bông:

Tăng năng suất của cây bông. Vì cây không phải liên tục đối phó với việc tự vệ khỏi côn trùng ăn lặp lại, nên nó có thể tập trung vào việc tạo quả và tạo ra nhiều quả hơn. Gaylon Morgan, nhà nông học trồng bông Texas A&M AgriLife Extension cho biết rằng trong hai mươi năm trước, thách thức lớn nhất của các nhà khoa học với cây bông là côn trùng gây hại. Công nghệ Bt cung cấp một biện pháp bảo vệ nhất quán hơn, giúp cây bông đạt được tiềm năng năng suất cao nhất.

Công nghệ Bt đã thay đổi sản xuất bông tích cực ra sao?