Còn nhiều bất cập trong chính sách về phát triển nông nghiệp sạch

Còn nhiều bất cập trong chính sách về phát triển nông nghiệp sạch

Thời gian vừa qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về sản xuất, kinh doanh và chế biến sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Điển hình như nhờ chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, trên địa  bàn thành phố đã hình thành 157 cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao tại 14 huyện ngoại thành, diện tích rau an toàn được quản lý, chỉ đạo và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt trên 5.000ha, hình thành 76 xã chăn nuôi trọng điểm và 3.232 trại quy mô lớn ngoài khu dân cư, cùng 25 vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung.

Còn nhiều bất cập trong chính sách về phát triển nông nghiệp sạch

Tuy nhiên theo lãnh đạo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, chính sách ban hành về phát triển nông nghiệp sạch, an toàn và một số văn bản quản lý còn nhiều bất cập, chưa thống nhất. Cụ thể, hiện nay chưa có quy định về xác định nguồn gốc thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản cụ thể về mẫu “giấy chứng nhận” hay “giấy xác nhận”. Điều này gián tiếp gây khó khăn lên các ngành chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm hành chính về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm tươi sống. Bên cạnh đó, việc chưa quy định về kiểm soát nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả tươi trong quá trình lưu thông nên vi phạm này không thể xử lý.

Đứng trước những khó khăn trên, các sở, ngành nên tham mưu cho thành phố để tạo ra một cơ chế hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp nhằm xây dựng chợ đầu mối nông sản an toàn để quản lý tốt nguồn thực phẩm vào thành phố, đồng thời là nơi để giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc sản vùng miền và nông sản an toàn của cả nước.

Chính phủ cũng nên ban hành Nghị định quy định về kiểm soát nguồn gốc xuất xứ rau lưu thông, thương mại trên thị trường. Đối với các sản phẩm rau tại các vùng sản xuất nên được kiểm tra kĩ càng tại các chợ đầu mối từ đó tạo ra sự minh bạch trong khâu tiêu thụ.