Category: Nông nghiệp công nghệ cao

Công nghệ Bt đã thay đổi sản xuất bông tích cực ra sao? (phần 2)

Công nghệ Bt giúp giảm các chuyến đi khắp cánh đồng với thuốc trừ sâu. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc từ nhiên liệu và thuốc diệt côn trùng. David Kern, phó giáo sư về bông và Jack Hamilton Regent’s Chairman về sản xuất bông tại.

Read More

Vai trò của nông nghiệp công nghệ cao trong ngành nông nghiệp Việt Nam

Tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 3/01/2019, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra mục tiêu “ trong 10 năm nữa, nông nghiệp Việt Nam vào top 15 quốc gia phát triển.

Read More