Category: nông nghiệp nước ngoài

Hiệp định CPTPP bắt đầu có hiệu lực gây ảnh hưởng đến nền nông nghiệp Hoa Kỳ

Hiệp định CPTPP bắt đầu có hiệu lực gây ảnh hưởng đến nền nông nghiệp Hoa Kỳ

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đã được 7/11 quốc gia thành viên phê chuẩn và sắp sửa trở thành hiện thực. Đây được đánh giá là phiên bản tân trang mới của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng.

Read More