tôm xuất khẩu sang Australia

Cần kiểm soát chặt chẽ đối với mặt hàng tôm xuất khẩu sang Australia

Mới đây, bộ NN & PTNT đã ra quyết định về việc kiểm soát và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh, thực phẩm đối với tôm và các sản phẩm có nguồn gốc từ tôm sang thị trường Úc.

 tôm xuất khẩu sang Australia

Dựa theo đó, đối với nguyên liệu tôm trước khi chế biến, các doanh nghiệp cần chủ động có biện pháp tự kiểm soát nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến. Đối với lô hàng sản xuất sau chế biến, doanh nghiệp cần lấy mẫu tôm từng lô sản xuất theo quy định của Úc và phải đươc Bộ NN&PTNT chỉ định để xét nghiệm bệnh đốm trắng, đầu vàng.

Ngoài ra, Bộ cũng có quy định về việc kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu đối với mặt hàng tôm và sản phẩm tôm chưa nấu chín hoặc chưa chế biến sâu đông lạnh thì bắt buộc các DN cần phải gửi các kết quả xét nghiệm đốm trắng, đầu vàng cho cơ quan kiểm tra thuộc Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (Nafiqad) để được cấp giấy chứng nhận an toàn theo đúng trình tự.

Ngoài ra, Nafiqad cũng có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm sang Australia để thực hiện; cập nhật; thông báo mục chỉ tiêu an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận theo đúng trình tự đã đề ra ban đầu.

Các doanh nghiệp chế biến cũng cần phải đảm bảo hồ sơ truy suất nguồn gốc từng lô hàng và có các phương án tự kiểm soát hiệu quả nguồn nguyên liệu sạch bệnh đốm trắng, đầu vàng trước khi đưa vào chế biến.

Các cơ sở nuôi cung cấp tôm nguyên liệu cho doanh nghiệp cần phải khai báo và đăng ký với Cục Thú y để được hướng dẫn, thiết kế và triển khai chương trình giám sát, xây dựng cơ sở nuôi an toàn đối với các bệnh theo yêu cầu của Úc.