Cà Mau: Đến năm 2020 sẽ tăng diện tích nuôi tôm sinh thái lên 37.800ha

Với mục đích bảo vệ môi trường, cải thiện sinh kế cho người dân, tỉnh Cà Mau đang tập trung đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng – hướng đi mới trong phát triển nuôi trồng thủy sản. Cà Mau có khoảng 70.000 ha rừng ngập mặn, trong đó có 30.000 ha nuôi tôm dưới tán rừng.

Cà Mau
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đã thực hiện triển khai các giải pháp để phát triển ngành hàng tôm sinh thái theo định hướng của tỉnh. Cà Mau sẽ tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 để sớm đưa vào triển khai thực tế.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, đến năm 2020 tỉnh phát triển mở rộng diện tích nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng đạt 27.800ha và trên 10.000ha nuôi tôm sinh thái được chứng nhận. Đồng thời, phấn đấu có từ 4.000-5.000 ha diện tích nuôi tôm được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC.
Bên cạnh đó, Cà Mau cũng sẽ chú trọng nhân rộng nuôi tôm quảng canh kết hợp đa dạng đối tượng nuôi trên diện tích 100.000 ha, nuôi tôm sinh thái theo mô hình sản xuất luân canh lúa – tôm trên diện tích 53.000 ha.
Giải pháp được đề xuất là hợp tác với trường Đại học Cần Thơ để xây dựng Đề án phát triển hàng tôm sinh thái, nghiên cứu để nguồn hàng đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC…Ngoài ra, tỉnh sẽ đầu tư để nghiên cứu cải tiến quy trình nuôi tôm sinh thái nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả; tổ chức lại việc sản xuất theo hướng hình thành vùng nuôi quy mô lớn với sự quản lý của cộng đồng và sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường.
Bước đầu thực hiện định hướng nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đang tích cực hỗ trợ, phổ biến cho nông dân về quy trình, kỹ thuật trong thực hiện nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC.