kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp

Bộ NN & PTNT lên kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp năm 2018

Năm 2017 mới trải qua được một nửa chặng đường nhưng vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, địa phương chuẩn bị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển cho năm 2018. Trong đó, mục tiêu chính vẫn là xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn giá trị gia tăng cao, dựa trên nền tảng cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới.

kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp

Các mục tiêu được đặt ra là: Tốc độ tăng GDP nông lâm thủy sản: 3-3,1%; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành: 3,3-3,5%; Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: 34-35 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng: 41,6%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới: 37%.

Ngoài ra, tập trung xây dựng các giải pháp để phát triển thị trường, ở hạng mục kim ngạch xuất khẩu, mức tối thiểu phải đạt được 34-35 tỷ USD. Cụ thể, cần phải tiến hành xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, từng bước tháo gỡ rào cản các thị trường và sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải khai thác thị trường truyền thống và các thị trường tiềm năng khác để tăng thêm tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu; các mặt hàng như nông, lâm, thủy sản dần dần chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang hình thức chính ngạch.

Song song với đó, giai đoạn 2016-2020, Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh triển khai đồng bộ Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; mục tiêu đề ra là 37% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 huyện đạt chuẩn.

Công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp cũng không được lơ là, đặc biệt là công tác cấp phép và chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm.