Ảnh hưởng của công nghệ đối với nông nghiệp Việt Nam

Ngành nông nghiệp là lĩnh vực có nhiều yếu tố bất định ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng nông sản như thời tiết, chất lượng đất canh tác, sâu rầy…
Tuy nhiên, với nhiều dữ liệu được thu thập bao gồm về mặt quá khứ và thời gian thực, từ nhiều nguồn như chất lượng đất canh tác, hạt giống, gia súc gia cầm, năng suất, giá thị trường…thì có thể ước lượng ra các mô hình tối ưu, từ đó đưa ra dự báo.

Hiện nay, các thuật toán AI đã được xây dựng và phát triển để giúp tối ưu các nguồn lực đầu vào, từ đó cải tiến năng suất, nhờ đó mang lại lợi ích cho người nông dân mà còn tác động tích cực đến các ngân hàng tài trợ vốn và các công ty bảo hiểm. AI có thể được ứng dụng trong bốn khu vực chính gồm:

  • Robot nông nghiệp
  • Giám sát chất lượng đất, năng suất mùa vụ thông qua các thiết bị vệ tinh, camera, cảm biến
  • Phân tích dự báo
  • Hỗ trợ các thao tác trong nông nghiệp nâng cao độ chính xác, từ số lượng đầu vào cần thiết như nước, giống, phân bón cho đến thu hoạch, chế biến và bảo quản.
    Tại Việt Nam hiện nay, việc ứng dụng và triển khai cần phải xem xét dựa trên nhiều yếu tố. Nguyên nhân là bởi, quy mô canh tác của nông nghiệp Việt Nam vẫn đang triển khai theo hình thức nhỏ lẻ, vì vậy việc thu nhập, xử lý dữ liệu sẽ mất thời gian hơn.

Bên cạnh đó, việc đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại, tích hợp thu thập và dữ liệu hay tự động hoá chính xác đang nằm ngoài khả năng của nhiều người dân. Chưa kể, chúng ta chưa xây dựng được một hệ sinh thái dữ liệu lớn – yếu tố quan trọng để triển khai ứng dụng tất cả các công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp hiện nay.